Sunmakta Olduğumuz Hizmetler
Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize taraf oldukları ticari sözleşmelerin hazırlanma-müzakere-sonuçlandırma aşamaları, şirket genel kurul ve yönetim kurullarının yapılması, birleşme-devralma-bölünme, hisse devir süreçlerini birlikte değerlendirme, sermaye artırımı ve azalımı, yargıya intikal eden her türlü ihtilaflar, kambiyo hukuku, ticari işletme hukuku, haksız rekabet kısaca her türlü Şirketler ve Ticaret Hukukundan kaynaklı ihtilaflarda -ilgili mevzuata uyumluluk başta olacak şekilde yasalardan kaynaklı her konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir.


İnşaat Hukuku ve Gayrimenkul Geliştirme Hukuku

İnşaat Hukuku ve Gayrimenkul Geliştirme Hukuku

Yerli ve yabancı şirketler tarafından Türkiye sınırları içerisinde yapılması düşünülen projelere ilişkin taşınmazların satın alınma aşamasından inşaatın tamamlanmasına kadar gereken her türlü hukuki iş ve işlemlerde her türlü danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’de yatırım yapmakta olan veya yatırım yapmayı düşünen yabancı ülke yurttaşlarının çalışma izinleri, ikamet izni ve vatandaşlık almalarına ilişkin yürütülmesi gereken her türlü iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık verilmektedir.


Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku

Büromuzca; anlaşmalı boşanma, ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri kapsayan aile hukuku alanı ile murisin vefat etmeden önce yaptığı işlemler veya vefatından sonra mirasçılar arasında hakları olan payların paylaşılmasını kapsayan miras hukuku alanında velayet, vesayet, kayyım gibi diğer konularda da yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmekte olup, müvekkillerimiz taraf oldukları ve yargıya intikal eden ihtilaflarda da tarafımızca temsil edilmektedir.

Ayrıca; yerli ve yabancı müvekkillerin taraf oldukları alım-satım, hizmet ve eser sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat, vekalet sözleşmeleri, kira sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü sözleşmenin hazırlanması ve sözleşmelerin feshi ve tasfiyesi ile bu sözleşmelerden kaynaklı ihtilafların çözümü bakımından danışmanlık hizmeti verilmekte olup müvekkillerimiz davaların her aşamasında temsil edilmektedir.


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukuku, işverenler ile onlara bağımlı çalışanlar, yani işçiler arasında iş nedeniyle kurulan ilişkilere uygulanan kurallar bütünüdür. Yerli ve yabancı müvekkiller ile kurumsal şirketlerin idari birimlerine ve işçi-işveren arasındaki sorunların çözümü ile ilgili süreçlerin yürütülmesinde 4857 sayılı Kanun’un alanında her türlü hukuki danışmanlığı vermekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. İş Hukuku alanındaki hizmetlerimiz;

  • İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek
  • İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak
  • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,
  • İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak,
  • İş sözleşmelerini düzenlemek,
  • İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek şeklinde belirtilebilir. Özetle; müvekkillerin taraf oldukları işçilik alacakları, tazminatlar, iş kazaları ile Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı davalar başta olacak şekilde tüm iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı davalarda temsil edilmektedir.


İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Müvekkillerin resmi kurumlar ile özel kuruluş ve şahıslardan olan alacaklarının tahsil edilmesi adına icra takip işlemlerinin tüm aşamaları ile ilgili ve tüm hukuk-ceza davalarında değerli müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. İlamlı takipte, mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklının elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz ve doğrudan yetkili icra dairesine başvurularak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırılır. İşte tüm bu aşamalar bizler tarafından siz değerli müvekkillerimiz adına 2128 sayılı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde yürütülecektir.


Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet; kişinin yaratıcılığını kullanarak ortaya çıkardığı patentler, markalar, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler gibi fikir ve sanat eseri ürünlerinin ifade edilme biçimidir. Ortaya çıkarılan bu ürünün sahibi ürünü paylaşma,  kullanma, kontrol etme, ürüne dönüştürme, dağıtma, yayma, satma gibi çeşitli  haklara tek başına sahiptir. Üründen üçüncü kişilerin yararlanmasına izin verme-vermeme, bunlardan haksız biçimde yararlanılmasını önleme gibi sınırlayıcı haklar da ürün sahibine aittir. Fikri mülkiyet hakları ise; bu fikir ürünleri üzerindeki hakları ifade ederek ürün sahibini hukuksal boyutta korumaktadır. Fikri mülkiyet haklarının tescili, kullanılması ve korunması marka ve patent tescil işlemlerinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Fikri mülkiyet hakları içinde yer alan telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle, herhangi bir tescil veya bildirim gerekmeden kendiliğinden doğmakta, ancak patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet haklarının ortaya çıkabilmesi için (Türk Patent Enstitüsü gibi) bir idari kurum tarafından tescil edilmesi gerekmektedir.